Welkom op Nieuwoudlied!

Op deze website vindt u nieuwe kerkliederen op een bestaande melodie van een psalm, gezang of ander lied uit de christelijke traditie.

Waarom deze site?

Er verschijnen met enige regelmaat nieuwe kerkliederen in christelijk Nederland. Ik denk aan het nieuwe liedboek voor de kerken en de voortdurende aanvullingen op de opwekkingsbundel. Dat gaat vaak om mooie liederen. Maar het onbekende maakt in veel gemeenten onbemind, waardoor veel liederen maar heel moeizaam of niet worden opgenomen in het gemeenterepertoire.

Het voordeel van een nieuw lied op een bestaande melodie is allereerst dat het lied makkelijk meegezongen kan worden en op die manier snel ingang vindt in een gemeente. Maar een melodie maakt ook verbinding met een spirituele traditie. Op die manier blijft er contact met de erfenis van de kerk, terwijl we toch nieuwe woorden kunnen geven aan het geheimenis van het geloof. 

Ik weet dat er veel van dit soort liederen in de omloop zijn en wil ze graag bij elkaar brengen in een soort ‘digitale liedbundel’. Nu de beamer zijn ingang heeft gevonden in  steeds meer kerken kan het aanbieden van liederen op een website volstaan.

nieuwe liedteksten schrijven ...

Deze website beoogt echter niet alleen het verzamelen van reeds geschreven liederen, maar nodigt ook nadrukkelijk uit tot het nadenken over nieuwe liedteksten. 

voorwaarden

De liederen die u op deze site vindt mogen vrij gebruikt worden in kerkdiensten en samenkomsten.
Als u deze voorwaarde accepteert mag u hier uw eigen liedteksten aanbieden. 
Geef bij het lied aan op welke melodie het gezongen kan worden en bij welke gelegenheden of onderwerpen het lied passend is (bijv; doop, avondmaal, huwelijk, vergeving,  schepping etc.  Het kan ook een bewerking van een Bijbelgedeelte zijn). 

De teksten moeten overeenkomen met de doelstelling van deze website (het moet gaan om kerkliederen), maar dit initiatief is niet verbonden aan één kerkelijke traditie of kerkverband. Liedteksten uit heel verschillende tradities mogen worden toegevoegd. Gemeenten zijn vrij om hier vervolgens zelf een keus uit te maken op basis van de inhoud.

Wanneer een lied op deze website geplaatst wordt, betekent dat dus niet automatisch dat ik volledig achter de inhoud van het lied sta.

Ingediende liederen moeten wel een zeker 'niveau' hebben. Daarom worden liederen pas geplaatst als de inschatting is dat ze in een gemeente gezongen zouden kunnen worden.

Deze website is een initiatief van Jaap Oosterhuis (j.oosterhuis@gkv.nl), op dit moment predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt de Poort in Winsum. . Michiel Bodewes heeft de technische kant van de site verzorgd.