Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie van
Dat bent U, mijn God to make you feel my love
Diep in mijn hart Nieuwe Liedboek 803: Uit oer is hij getogen (is bijna helemaal de melodie van het koraal in de Joh.passion dat na de kruiziging wordt gezongen: In meines Herzens Grunde)
Lied bij lijdensevangelie Liedboek 587 ‘Licht voor de wereld’ / Gezang 180 ‘Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen’. Melodie oorspronkelijk van Johann Crüger, ook choraal in Johannespassion van J.S. Bach, o.m. ‘O große Lieb, O Lieb ohn alle Maße’.
In droeve, zware dagen Nieuwe liedboek 577 'O wereld, zie uw leven' (J.S. Bach, 'O Welt, ich muss dich lassen')
Mijn grote houvast Psalm 89
Priesterlied Opw. 378
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)
Hemelvaart Kleuterdreun
Geloof GK 119
Hoop GK 119
Liefde GK 119
Psalm 2 Psalm 2
Psalm 131 Psalm 131
Psalm 131 Eigentijds Psalm 131
Vader, Zoon en Geest vol Liefde GK 164
Kerklid zijn Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26) Psalm 81
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Heer, Goede Herder van de schapen Psalm 80
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Vader, in uw handen Pslam 68
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Lofzang van Zacharias Gezang 51

Pagina's