Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie van
Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26) Psalm 81
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Heer, Goede Herder van de schapen Psalm 80
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Vader, in uw handen Pslam 68
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Zegenlied Psalm 89
Feest van genade Psalm 98 / 118
Psalm 4 Psalm 4
Als een hert dat in woestijnen Psalm 42
Het water uit de tempel Psalm 87
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Psalm 120 Psalm 63
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Ave Messias Psalm 110
Het gebed van Hizkia Psalm 40
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Pinksteren Psalm 87
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken

Pagina's