Aan de tafel

Melodie: 
Psalm 136
Auteur van de tekst: 
C. van den Brink
Bijbelversen: 
Luke 22:14-23 (ESV) Read...
Mark 14:22-26 (ESV) Read...
Matthew 26:17-29 (ESV) Read...
Tekst: 

In Mijn hand gebroken brood.
Brood dat spreekt van Jezus' dood.
Aan mijn mond de beker wijn.
Jezus' sterven maakt mij rein.

Dorst en honger zijn niet meer
Aan de tafel van mijn Heer.
Christus is het die mij voedt
met Zijn lichaam en Zijn bloed.

In het hemels Kanaän.
Op de bruiloft van het Lam:
Brood en wijn in overvloed!
Looft de Heer, want Hij is goed.