Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering

Melodie: 
Psalm 103
Auteur van de tekst: 
Klaas van Hoek
Bijbelversen: 
Romans 5:8 - 10:0 (ESV) Read...
Tekst: 

Zal Hij niet alles aan ons willen geven,
die eerst zijn Zoon om ons heeft prijsgegeven?
Aan zondaars toonde God zijn liefde groot.
Zo zijn wij zeker aan Gods straf ontheven,
gered, verzoend, door Christus’ dood en leven.
Aan Hem de eer, die is: ons levend Brood!