Gods Rijk is gekomen

Melodie: 
Psalm 136
Auteur van de tekst: 
C. van den Brink
Tekst: 

Water wordt de beste wijn,
Waar Hij op het feest mag zijn.
Eerste teken van Gods rijk.
Jezus toont Zijn heerlijkheid.

Waar de stomme zingt zijn lied
En de blinde man weer ziet,
Waar de lamme danst de rei
Is het Koninkrijk nabij.

Waar het Evangeliewoord
Door de armen wordt gehoord.
Waar melaatsen worden rein
Zou daar niet de Christus zijn?

Die de doven doet verstaan
En de doden roept bij naam
Hij die recht maakt wat is krom.
Is Hij niet de Bruidegom?

Waar demonen vluchten weg
Op een woord dat Jezus zegt
Waar de geesten zwijgen stil
Komt Gods Rijk, geschiedt Zijn wil.