Het water uit de tempel

Melodie: 
Psalm 87
Auteur van de tekst: 
Elof Nieuwenhuis
Bijbelversen: 
Ezekiel 47:1 (ESV) Read...
Tekst: 

1. ‘k Zag water uit de nieuwe tempel komen,
de stroom kwam onder ’t brandaltaar vandaan.
Ik ging verwonderd bij de oostpoort staan;
het bleef maar onderuit de drempel stromen.

2. ‘k Moest naar het oosten lopen, duizend ellen.
Toen liet die Man mij door het water gaan;
het water kwam tot aan mijn enkels staan.
Toen moest ik nog eens lopen, duizend ellen.

3. Daar moest ik weer gaan lopen in de stromen,
het water kwam tot aan mijn knieën staan.
Hij deed mij nog eens duizend ellen gaan;
daar zou het water tot mijn middel komen.

4. ‘k Moest, duizend ellen verder, nog eens ingaan.
Daar kon ik niet meer in het water staan,
slechts zwemmend kon ik door de beek heen gaan;
Zo zal het Koninkrijk van Christus voortgaan.

5. Hij vroeg mij: heb je dit gezien, die stromen?
Hij bracht mij uit het water van de beek,
waarna ik nog eens naar de oevers keek;
op beide oevers groeiden vele bomen.

6. Het water zou naar Galilea stromen,
en verder door het land van de Jordaan.
Tenslotte komt het in de Zoutzee aan;
dan zal die Dode Zee tot leven komen.

7. De Zoutzee wordt zelfs door de stroom genezen
omdat dit water altijd leven geeft.
Ja, in dit water wemelt al wat leeft;
daar zullen overal veel vissen wezen.

8. ‘k Zag volle netten in die waterstromen
en op de oevers vissers aan het werk.
’t Ziet op de voortgang van Gods eigen Kerk;
de vis zal zelfs vanuit de Zoutzee komen.

9. Toch zal niet heel de Zoutzee zijn genezen.
De modderplaatsen worden niet gezond,
in die moerassen blijft slechts zoute grond.
Dit beeld moet ons tot waarschuwingen wezen.

10. ‘k Zag op de oevers vele bomen groeien
die vol van bladeren en vruchten zijn.
die zijn tot voedsel en tot medicijn
omdat de waat’ren uit de tempel vloeien.