huwelijk deel 1

Melodie: 
psalm 8
Auteur van de tekst: 
Melle Oosterhuis
Tekst: 

Gezongen huwelijks formulier (deel 1: wijs Psalm 8)

Wisselzang:

Allen: Heer, onze Heer, hoe heerlijk zijn uw werken.
Overal is uw grootheid op te merken.
Ook in de mens, die ’t leven met U deelt,
als man en vrouw geschapen naar uw beeld.

Mannen: Zo hebt u ook het huwelijk geschapen,
U schiep de vrouw toen Adam lag te slapen.
‘Dit overtreft mijn diepste droom’, zong hij,
‘jij heet Mannine, uit en aan mijn zij!’

Vrouwen: U wilt dat zij elkander toebehoren,
die twee zijn worden tot een vlees herboren.
Een levenseenheid, die geen mens verbreekt,
publiek bezegeld met een dure eed.

Mannen: Een godgewijde tempel, rein en heilig.
Daarbinnen is ultieme liefde veilig.
Een gloedvol offer, vol van dank aan God,
die vreugde schept in hun gelukkig lot.

Vrouwen: Het huis waar God dit vuur eens heeft ontstoken,
mag door de mens niet worden afgebroken.
Ook tegenslag, teleurstelling en leed,
ontslaat hem niet van zijn gezworen eed.

Allen: U laat hen niet alleen in al hun zorgen,
maar houdt uw kind’ren in uw hand geborgen.
U troost en u vernieuwt hen door uw Geest,
die onvermoed gebrokenheid geneest.

M.H. Oosterhuis
Kampen, 17 mei 2010