huwelijk deel 2

Melodie: 
psalm 5
Auteur van de tekst: 
Melle Oosterhuis
Tekst: 

Huwelijksformulier berijmd (deel 2: wijs psalm 5)

Getrouwd zijn is de liefde vieren.
Het Hooglied zong het feest’lijk voor
de echo klinkt tot nu toe door.
Beurtzang en wijn en zoete kussen,
vuur, niet te blussen.

Getrouwd zijn is van harte dienen,
bij dragen aan elkanders groei.
Zo komen man en vrouw tot bloei.
Het is een weg van heilig streven,
naar eeuwig leven.

God nodigt uit tot kinderzegen,
die Hij als Schepper geven kan.
Gezegend, wie die gunst ontvangt.
Geslachten gaan, geslachten komen
zijn rijk bewonen.

Gehuwden worden ook geroepen,
beelddragers van hun God te zijn.
De schepping is hun werkdomein.
Man en vrouw delen allerwegen
uit van Gods zegen.

M.H. Oosterhuis
Kampen, 14 mei 2010