huwelijk deel 3

Melodie: 
psalm 127
Auteur van de tekst: 
Melle Oosterhuis
Tekst: 

Huwelijksformulier berijmd (deel 3: wijs psalm 127)

God geeft aan man en vrouw zijn eer.
Zij dragen zijn gelijkenis
en delen in zijn erfenis.
Zij zijn niet minder en niet meer.
De liefde die Hij bij hen wekt,
is vol van wederzijds respect.

God wijst de man een plaats vooraan.
Hij zoekt en wijst met overleg,
als hoofd van het gezin de weg.
Bereid om door het vuur te gaan,
steunt hij zijn vrouw en doet haar goed,
in voor- maar ook in tegenspoed.

Zij geeft vertrouwen aan haar man
en volgt hem, achter Christus aan,
bereid, hem dienend bij te staan
en hem te helpen, waar ze kan.
Zo drukt het huwelijk iets uit
van Christus en zijn reine bruid.

M.H. Oosterhuis
Kampen, 09 juni 2010