Jesaja 12

Melodie: 
Psalm 93, Geneefse melodie
Auteur van de tekst: 
Arie Maasland
Bijbelversen: 
Isaiah 12:1-6 (ESV) Read...
Tekst: 

Heer, dank U dat U toornig was op mij –
maar nu niet meer, uw boosheid is voorbij.
Nu troost U mij, dus bang zijn zal ik niet.
U bent mijn krachtbron en mijn levenslied.

Met diepe vreugde doe ik mij te goed
aan redding die U geeft in overvloed.
Kom, dank met mij de God die machtig is
en houd zijn daden in gedachtenis.

Hef nieuwe psalmen en gezangen aan.
Onmetelijk is wat Hij heeft gedaan.
Burgers van Sion, zing en blijf niet stil:
groot is de Heer die bij U wonen wil.

Lied te beluisteren via:
www.youtube.com/watch?v=hJtXO4222EA