Lied bij de Wet

Melodie: 
Psalm 6
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
Exodus 20:1-17 (ESV) Read...
Tekst: 

Lied bij de Wet ( melodie: Psalm 6)

1. Uw Liefde, Heer, zo heilig
verlangt dat ik mij reinig
van heel mijn zondenlast.
U hebt Uw wet gegeven
om liefderijk te leven
zoals Uw kind’ren past.

2. Uw Zoon geeft ons verzoening,
volledige voldoening
van onze diepe schuld.
Waar wij steeds zwak in bleven
heeft Hij U kunnen geven:
Hij heeft Uw wet vervuld.

3. Uw Geest zal mij nu leiden
om zonde te bestrijden,
opdat ik U vereer.
Door Hem zal ik nu groeien,
in hoop en liefde bloeien,
‘k zal leven tot Uw eer.