Loflied op de Wet

Melodie: 
What a Friend we have in Jesus
Auteur van de tekst: 
Kees Kuijper
Thema's: 
Tekst: 

Heer, de leidraad in ons leven
is uw goede wet alleen,
door uw eigen hand geschreven
op twee tafelen van steen.
Wijsheid, aan geen tijd verbonden,
geldend toen en geldend nu,
woorden, op ons hart gebonden,
die ons brengen dicht bij U.

Maar wij moeten U belijden
dat wij overtreders zijn,
zondaars, die zich van U scheiden,
steeds weer schuldig en onrein.
Heer, vergeef ons onze zonden,
was ons schoon in Jezus’ bloed,
door zijn lijden, door zijn wonden,
maakt Hij alle dingen goed.

Wil ons dagelijks bekeren
door de werking van uw Geest,
doe ons ware wijsheid leren,
leer ons liefde nog het meest.
Hart en ziel, verstand en krachten
zijn alleen aan U gewijd,
onze naaste mag verwachten
liefde en barmhartigheid.

Nee, wij hoeven niet te vrezen,
voor de dag die eenmaal komt,
als uw wet vervuld zal wezen
door de trouw van uw verbond.
Vreugdepsalmen zullen klinken
als voltooiing van uw plan,
nieuwe wijn zullen wij drinken
op de bruiloft van het Lam.

Zoekwoorden: