Lofzang van Zacharias

Melodie: 
Gezang 51
Auteur van de tekst: 
Kees Kuijper
Bijbelversen: 
Luke 1:68-79 (ESV) Read...
Tekst: 

O God van Israel, Uw naam zij eer,
wij prijzen U, wij, die verloren leken.
Geprezen zij Uw goedheid telkens weer,
in liefde heeft U naar ons omgekeken.

De eeuwen door heeft U het ons beloofd
bij monde van uw heilige profeten,
wij zijn uw volk, geen vijand die ons rooft
het heil dat U ons nu heeft laten weten.

U zwoer een dure eed aan Abraham,
en heeft met hem een vast verbond gesloten;
een held die redt, een loot uit Davids stam,
is als beloofde aan zijn tronk ontsproten.

Barmhartig heeft U aan uw volk gedacht,
en alle angst voor vijanden verdreven,
zodat wij nu met toegewijde kracht
oprecht in uw nabijheid mogen leven.

Mijn kind, mijn zoon, zij zullen jou vol eer
profeet van d'allerhoogste God gaan noemen,
want jij baant nu de weg voor onze Heer,
zodat het volk zijn Redder zal gaan roemen.

Getrokken wordt het uit de duisternis,
in stralend Licht zullen zijn voeten treden
vanuit de schaduw, waar de dood nog is,
op 't vast en veilig voetpad van de vrede.

Zoekwoorden: