Pinksteren

Melodie: 
Psalm 87
Auteur van de tekst: 
Arjan Minnema
Bijbelversen: 
Acts 2:1 - 21:0 (ESV) Read...
Tekst: 

Pinksteren

De Hemelwind laat met geweld zich horen.
Hij vult het huis waar allen samen zijn,
de leerlingen van Jezus, groot en klein.
Zij zijn verrast; geopend zijn hun oren.

Het Hemelvuur verschijnt in kleine vlammen.
Hij deelt zich op in tongen van de Geest.
Zij warmen zich aan Hem voor ’t grote feest
en gloeien vol, zonder zich ooit te branden.

Het Hemelwoord laat hen in vele talen
getuigen van de daden van hun God.
Profeten worden zij naar Gods gebod,
vol van de Geest. Zij zijn door Hem beademd.

Wij voelen ook Gods wind, gaan vurig spreken.
Jongeren zullen droomgezichten zien.
De oude mensen zullen bovendien
aanschouwen wat God geeft als taal en teken.

En het gebeurt, dat door de naam des Heren
een ieder die Hem aanroept in gebed,
voordat de grote dag komt, wordt gered.
Halleluja, wij zullen blij God eren!