Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11

Melodie: 
Ps 66
Auteur van de tekst: 
R. Kamermans
Bijbelversen: 
Exodus 24:1-11 (ESV) Read...
Tekst: 

Gij wilt met mensen U verbinden.
Gij Zelf roept mensen naar U toe.
Gij geeft U aan Uw volk te vinden.
Gij wijst ons Zelf het waar en hoe.
Waar ons Uw heiligheid doet schromen,
beschermt Gij Zelf ons voor gevaar.
Waar wij niet nader mogen komen,
nadert voor ons de Middelaar.

Wij willen Uw geboden houden
die in Uw boek geschreven staan.
Wij zullen Uw geboden houden
en vrolijk op Uw wegen gaan.
Voortaan staat het met bloed geschreven
dat Gij ons zocht, dat Gij ons vondt.
Gij hebt ons Uw verbond gegeven:
dit is het bloed van Uw verbond.

Geen schepsel kan U zien en leven.
Toch hebben mensen U aanschouwd:
Geheim door hemels licht omgeven,
Mysterie vreeslijk en vertrouwd.
Wie door U werden aangenomen,
eten en drinken op Uw feest.
God Die bij mensen zijt gekomen:
het wonder van de Heilge Geest!