Vader, Zoon en Geest vol Liefde

Melodie: 
GK 164
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
Acts 1:1-21 (ESV) Read...
Tekst: 

1. Vader, vol goedheid, Bron van ons leven,
wij eren U als onze HEER.
U bent de Schepper, HEER,
van al wat leeft, zo teer.
Alles wat ademt, leeft tot Uw eer.
U zoekt en roept ons, te goeder tijd,
en brengt ons dan samen in Uw Verbondenheid.

2. Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer,
en vul ons tot Uw eer,
kom tot Uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,
dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

3. Heilige Geest, Gij wonder van Liefde,
wij prijzen U als onze HEER.
Steek onze harten, Heer,
in vlammend vuur, tot Uw eer,
maak ons tot middel van Uw Gena.
Maak ons een volk, Heer, dat op U wacht
totdat U zult komen, in heel Uw hemelmacht.