Zeven maal zeventig

Melodie: 
Psalm 119
Auteur van de tekst: 
Jaap Oosterhuis
Bijbelversen: 
Matthew 18:0 (ESV) Read...
Tekst: 

Geef mij o Heer dat ik bereid zal zijn
de ander steeds van harte te vergeven
geef mij uw Geest want mijn geloof is klein
slechts in uw kracht vind ik het ware leven
neem van mij weg de bitterheid en pijn
wijs mij de weg van liefde en van vrede

Ik weet o Heer wat U aan mij belooft
in Jezus’ naam volmaakt en eeuwig leven
geef dat ik groeien mag in dit geloof
zeven maal zeven-tig keer kan vergeven
dat ik toch niet mijn eigen hart beroof
door wat ik kreeg niet weg te willen geven

Maar Heer U spreekt ook van gerechtigheid
diep in mijn hart blijf ik uw recht verwachten
U kent mijn tranen en mijn bitterheid
ja U alleen Heer, U kent mijn gedachten
U kent mijn pijn, mijn kwetsbaarheid en strijd
Heer doe mij recht, U weet wie mij verachten

Zoekwoorden: