Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie vanaflopend sorteren
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
lied van het licht opwekking 672
God ziet overal Ps 134
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek

Pagina's