Nieuw-oude liederen

Titeloplopend sorteren Op de melodie van
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
Zeven maal zeventig Psalm 119
Zegenlied Psalm 89
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Welke winst ligt in ons zwoegen? Psalm 86
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Vader, Zoon en Geest vol Liefde GK 164
Vader, in uw handen Pslam 68
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Psalm 4 Psalm 4
Psalm 2 Psalm 2
Psalm 131 Eigentijds Psalm 131
Psalm 131 Psalm 131
Psalm 120 Psalm 63
Priesterlied Opw. 378
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Pinksteren Psalm 87
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)
Naar het beloofde land Psalm 136
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
Mijn grote houvast Psalm 89
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
Meer dan Kerst The First Nowell
man en vrouw psalm 8

Pagina's