Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie van
Meer dan Kerst The First Nowell
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
God ziet overal Ps 134
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Naar het beloofde land Psalm 136
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
God met ons Psalm 136
Aan de tafel Psalm 136
Als een korrel graan ..... Psalm 136
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Bevrijding Psalm 136
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Lied bij de Wet Psalm 6
lied van het licht opwekking 672
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
Berijming Psalm 56 Psalm 56
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
huwelijk deel 4 psalm 128
huwelijk deel 3 psalm 127

Pagina's