Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie vanaflopend sorteren
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
In droeve, zware dagen Nieuwe liedboek 577 'O wereld, zie uw leven' (J.S. Bach, 'O Welt, ich muss dich lassen')
Diep in mijn hart Nieuwe Liedboek 803: Uit oer is hij getogen (is bijna helemaal de melodie van het koraal in de Joh.passion dat na de kruiziging wordt gezongen: In meines Herzens Grunde)
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Priesterlied Opw. 378
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
lied van het licht opwekking 672
God ziet overal Ps 134
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
In Jezus' naam zijn wij hier samen Psalm 105
Ave Messias Psalm 110
Zeven maal zeventig Psalm 119
huwelijk deel 3 psalm 127
huwelijk deel 4 psalm 128
Psalm 131 Eigentijds Psalm 131
Psalm 131 Psalm 131
God met ons Psalm 136
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
Naar het beloofde land Psalm 136
Als een korrel graan ..... Psalm 136
Bevrijding Psalm 136
Aan de tafel Psalm 136
Diep ben ik hiervan overtuigd (drievoudig zuchten in Romeinen 8) Psalm 138
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Vijf broden, twee vissen Psalm 140

Pagina's