Nieuw-oude liederen

Titelaflopend sorteren Op de melodie van
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Lied bij de Wet Psalm 6
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
lied van het licht opwekking 672
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Lofzang van Zacharias Gezang 51
man en vrouw psalm 8
Meer dan Kerst The First Nowell
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
Naar het beloofde land Psalm 136
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Pinksteren Psalm 87
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Psalm 120 Psalm 63
Psalm 4 Psalm 4
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Vader, in uw handen Pslam 68
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken

Pagina's