Berijming Psalm 56

Melodie: 
Psalm 56
Auteur van de tekst: 
Arjan Minnema
Bijbelversen: 
Psalms 56:0 (ESV) Read...
Thema's: 
Tekst: 

Berijming Psalm 56

1
Ontferm U, God, want zie, de sterveling
- het is er meer dan één, een hele kring -
belaagt mij in een dicht’ omsingeling.
Mijn heden is benauwend.
Ik vrees de dag, maar blijf op U vertrouwen.
Uw woord, o HEER, daar kan ik vast op bouwen.
Zou ik dan bang zijn voor hun wrede klauwen?
Wat kan een schepsel doen!

2
Verdraaid, mijn woorden worden slag op slag
geschonden. Kwaad wordt aan mij toegedacht.
Zij wachten dagelijks hun kansen af
en loeren op mijn leven.
Zouden mijn vijanden niet moeten beven?
Het onrecht dat zij blijken na te streven,
is, HEER mijn God, voor U niet om het even.
Zij gaan dus niet vrijuit!

3
Mijn zwerverij hebt U geregistreerd,
mijn tranen in uw kruik geadopteerd.
De vijand vlucht. Hij wijkt, is omgekeerd.
Kijk, God staat mij terzijde!
In ’t woord des HEREN zal ik mij verblijden.
Dat woord van God vertroost mij in het lijden.
Op God vertrouw ik. Hij zal mij bevrijden.
Wat kan een mens mij doen!

4
Geloften heb ik U, o God, gedaan.
Ik kom ze na. U bent met mij begaan.
Daarom roep ik in dankbaarheid U aan.
Mijn ziel mag vrijuit leven.
U bent mijn Trooster. Dat heb ik beleden.
Want door uw hand ben ik niet uitgegleden.
Mijn hebben en mijn houden wil ‘k U geven.
Ik wandel in uw licht.