God met ons

Melodie: 
Psalm 136
Auteur van de tekst: 
C. van den Brink
Bijbelversen: 
Isaiah 11:1 (ESV) Read...
Isaiah 7:14 (ESV) Read...
Luke 2:14 (ESV) Read...
Matthew 1:23 (ESV) Read...
Thema's: 
Tekst: 

God spreekt woorden eeuwen oud.
Uit het dode, dorre hout
Groeit een kleine, groene loot.
God schept leven in de dood.

In den hoge zij God eer.
Vrede daalt op aarde neer.
God is mensen welgezind
In het nieuwgeboren Kind.

God met ons. Zijn Naam is groot.
Levend water, levend brood,
reikt de God van Israël
aan ons uit: Immanuël.