Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding

Melodie: 
LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries Rzn.
Tekst: 

Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding.
Melodie LB, gez. 304 (“God is getrouw, Zijn plannen falen niet”)

1. Mijn God, mijn HEER, Uw Almacht overtuigt
mij van de zwakte van ons mensenleven.
Elk schepsel dat, verhard, niet voor U buigt
zult U aan ’t eeuwig oordeel overgeven.
Vervul mij altijd met ontzag voor U
en red mij nu.

2. Uw Kracht is groot, Uw rechterhand is sterk,
U aarzelt niet de zonde te bestrijden:
de satan dood, dat is Uw grote werk
daar heeft U zelfs Uw Zoon voor laten lijden.
Vervul mij door Uw Goddelijke macht
met Levenskracht.

3. Tot U alleen, de enig ware God
moet alle lof en ere opgedragen
door ieder mens, alleen op Uw gebod,
dat is ons deel in ’t eeuwig welbehagen.
Vervul ons met wat straalt van Uw gezicht:
Uw Levenslicht.