Heer, Goede Herder van de schapen

Melodie: 
Psalm 80
Auteur van de tekst: 
Kasper de Graaf
Bijbelversen: 
Psalms 121:3-4 (ESV) Read...
John 10:11 (ESV) Read...
Hebrews 10:19-22 (ESV) Read...
Galations 5:25 (ESV) Read...
Psalms 119:105 (ESV) Read...
Tekst: 

1
Heer, Goede Herder van de schapen,
wij weten dat u niet zult slapen,
steeds uw oog op uw kudde richt,
door uw Woord onze weg verlicht
en vol van liefde naar ons kijkt,
in Jezus Christus ons bevrijdt.

2
Met een beroep op uw genade
vragen wij U: sla ons toch gade.
Zie ons in Jezus Christus aan,
zie ons toch in Hem voor U staan,
ons, arme zondaars, voor uw troon,
redt ons toch door ’t werk van uw Zoon.

3
Wil door uw Heilge Geest ons leiden,
mij als één van uw schapen weiden.
Wijs mij de weg die ik moet gaan,
geef dat ik niet val, maar blijf staan.
Geef mij geloof, werk in mijn hart,
in goede tijden en in smart.

4
Drie-enig God, ik wil U prijzen,
U alle eer en lof bewijzen.
In uw gemeente, allen saam,
brengen wij dank aan uwen Naam.
U bent voor ons zo goed geweest,
U komt de lof toe allermeest.