huwelijk deel 4

Melodie: 
psalm 128
Auteur van de tekst: 
Melle Oosterhuis
Tekst: 

Huwelijksformulier berijmd (deel 4: wijs Psalm 128)

Gelukkig die getrouwd zijn
en trouw zijn aan de Heer.
Op hen daalt, tot zij oud zijn,
zijn milde zegen neer.
Ook zij hebben te lijden
aan moeite en verdriet,
maar God is hun bevrijder,
zijn hulp ontbreekt hen niet.

Wees blijvend op uw hoede,
waar zonde binnendringt,
zodat steeds weer het goede
het kwade overwint.
Put kracht uit Gods genade
waarin u beiden deelt.
Zo wordt, wat is beschadigd
vergevingsvol geheeld.

Gods Geest wil jullie leiden,
Hij maakt Gods woorden waar.
Hij leert u zich te wijden
aan God en aan elkaar.
En eens komt de bekroning
bij Christus’ bruiloftsfeest,
een eeuwige beloning,
voor wie zijn trouw geweest.

M.H. Oosterhuis
Kampen, 23 mei 2010