Kerklid zijn

Melodie: 
Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
Acts 1:1-21 (ESV) Read...
Thema's: 
Tekst: 

1. Door de Vader uitverkoren
eeuwig ver voor ons bestaan.
Door zijn Geest opnieuw geboren
prijzen wij Zijn grote Naam.

2. Met de Zoon aan ’t kruis gestorven
en met Hem ook opgestaan,
door Hem kind van God geworden
prijzen wij Zijn grote Naam.

3. Wie zich door de Geest laat sterken
ziet hoe harten opengaan.
Voor Zijn krachtig, heilzaam werken
prijzen wij Zijn grote Naam

4. In Gods Huis hier opgenomen
bidden, zingen wij tesaam.
Totdat Christus weêr zal komen
prijzen wij Zijn grote Naam.