Lied voor de herders van de kerk

Melodie: 
Psalm 140
Auteur van de tekst: 
Arjan Minnema
Tekst: 

Lied voor de herders van de kerk

De hoge Heer heeft uit de hemel
de schatten van zijn rijk onthuld.
Hij schenkt profeten, herders, leraars
en dienaars, met zijn Geest vervuld.

De Heer geeft hun zijn ware woorden
als ademhaling in de mond.
Zij gaan als hemelse akkoorden
door de gemeente, vast gegrond.

Heer, door uw woord zijn wij gevangen.
’t Laat ons, uw knechten, nooit meer vrij.
Het blijft ons boeien. Wij verlangen
te spreken met vrijmoedigheid.

Wanneer, Heer, soms ons vuur gaat doven,
blaas gij ons aan met Geesteswind.
Dan zal mijn geest u levend loven;
mijn hart u dienen als een kind.