man en vrouw

Melodie: 
psalm 8
Auteur van de tekst: 
Melle Oosterhuis
Bijbelversen: 
Psalms 8:0 (ESV) Read...
Thema's: 
Tekst: 

zie 'huwelijk deel 1' voor meer verzen van dit lied

Heer onze Heer hoe heerlijk zijn uw werken
Overal is uw grootheid op te merken
Ook in de mens die t leven met U deelt
als man en vrouw geschapen naar uw beeld

Een godgewijde tempel rein en heilig
daarbinnen is ultieme liefde veilig
een gloedvol offer vol van dank aan God
die vreugde schept in hun gelukkig lot

Het huis waar God dit vuur eens heeft ontstoken
mag door de mens niet worden afgebroken
ook tegenslag, teleurstelling en leed
ontslaat hem niet van zijn gezworen eed

U laat hen niet alleen in al hun zorgen
maar houdt uw kind'ren in uw hand geborgen
U troost en U vernieuwt hen door uw Geest
die onvermoed gebrokenheid geneest