Pelgrimslied

Melodie: 
Liedboek voor de kerken, gezang 126
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
Psalms 121:1 - 122:9 (ESV) Read...
Tekst: 

Pelgrimslied, een lied voor onderweg op onze levensweg.
(melodie: LB, gez. 126 “Verwacht de komst des Heren”)
1. De stad waarop wij hopen
is ’t nieuw Jeruzalem.
Zijn poorten staan wijd open,
daarbinnen zien wij Hem.
Op weg naar U, Jahweh,
wijst U ons Zelf de wegen,
Uw leiding is een zegen,
Uw Geest gaat met ons mee.

2. Wij moeten blijven lopen
de lange smalle weg.
Zelfs als wij soms wanhopen
of twijf’len onderweg.
Het is Uw sterke Hand
die wij steeds mogen pakken,
Uw Kracht is voor de zwakken.
zo houden w’allen stand.

3. Wij bidden : “Geef ons Vrede
met U, en met elkaar”.
Zoals het was in Eden
voor ’t eerste mensenpaar:
geschapen met gevoel
om liefdevol te eren.
Dat willen wij ook leren,
Uw glorie is ons doel !