U heeft ons muziek gegeven

Melodie: 
Lied 801 (Liedboek 2013)
Auteur van de tekst: 
Reinier Kleijer
Thema's: 
Tekst: 

1. U heeft ons muziek gegeven
als een kostbaar instrument
waarmee wij kunnen beleven
dat U in ons midden bent.

2. U heeft ons muziek gegeven
waarmee kan worden vertolkt
wat met woorden staat geschreven
in de boeken van Uw volk.

3. In Tenach en Evangelie(*)
klinkt de blijde boodschap door
van Uw liefde en Uw trouw die
men in alle tonen hoort.

`(*) TeNaCH is de joodse benaming voor wat ook wel Oude Testament heet. Het bestaat uit 3 delen: Thora (Gen.-Deut.), Nebiim (profetische boeken) en CHetubim (de zgn. geschriften). Evangelie staat in het verband van dit lied voor het hele Nieuwe Testament

Zoekwoorden: