Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie vanaflopend sorteren
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Kerklid zijn Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Ik geloof in God de Vader Gezang 293 (LvdK), Lied 913 (LB), Gezang 162 (GKb 2006)
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Lofzang van Maria Gezang B - LvdK 66 - NLB157a
Liefde GK 119
Hoop GK 119
Geloof GK 119
Vader, Zoon en Geest vol Liefde GK 164
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Hemelvaart Kleuterdreun
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)

Pagina's