Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie vanoplopend sorteren
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
Dat bent U, mijn God to make you feel my love
Meer dan Kerst The First Nowell
Vader, in uw handen Pslam 68
Feest van genade Psalm 98 / 118
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Zegenlied Psalm 89
Mijn grote houvast Psalm 89
Het water uit de tempel Psalm 87
Pinksteren Psalm 87
Welke winst ligt in ons zwoegen? Psalm 86
Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26) Psalm 81
Heer, Goede Herder van de schapen Psalm 80
man en vrouw psalm 8
huwelijk deel 1 psalm 8
Psalm 120 Psalm 63
Lied bij de Wet Psalm 6
Berijming Psalm 56 Psalm 56
huwelijk deel 2 psalm 5
Als een hert dat in woestijnen Psalm 42
Het gebed van Hizkia Psalm 40
Psalm 4 Psalm 4
Psalm 2 Psalm 2
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Bevrijding Psalm 136
Aan de tafel Psalm 136
God met ons Psalm 136

Pagina's