Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie vanoplopend sorteren
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Hemelvaart Kleuterdreun
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Vader, Zoon en Geest vol Liefde GK 164
Liefde GK 119
Hoop GK 119
Geloof GK 119
Lofzang van Maria Gezang B - LvdK 66 - NLB157a
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Ik geloof in God de Vader Gezang 293 (LvdK), Lied 913 (LB), Gezang 162 (GKb 2006)
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
Kerklid zijn Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223

Pagina's