Nieuw-oude liederen

Titelaflopend sorteren Op de melodie van
Berijming Psalm 56 Psalm 56
Aan de tafel Psalm 136
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Als een hert dat in woestijnen Psalm 42
Als een korrel graan ..... Psalm 136
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Ave Messias Psalm 110
Bevrijding Psalm 136
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
Dat bent U, mijn God to make you feel my love
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Diep ben ik hiervan overtuigd (drievoudig zuchten in Romeinen 8) Psalm 138
Diep in mijn hart Nieuwe Liedboek 803: Uit oer is hij getogen (is bijna helemaal de melodie van het koraal in de Joh.passion dat na de kruiziging wordt gezongen: In meines Herzens Grunde)
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Feest van genade Psalm 98 / 118
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Geloof GK 119
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
God met ons Psalm 136
God ziet overal Ps 134
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
Heer, Goede Herder van de schapen Psalm 80
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
Hemelvaart Kleuterdreun
Het gebed van Hizkia Psalm 40
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Het water uit de tempel Psalm 87

Pagina's