Nieuw-oude liederen

Titelaflopend sorteren Op de melodie van
huwelijk deel 1 psalm 8
huwelijk deel 2 psalm 5
huwelijk deel 3 psalm 127
huwelijk deel 4 psalm 128
Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26) Psalm 81
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
In droeve, zware dagen Nieuwe liedboek 577 'O wereld, zie uw leven' (J.S. Bach, 'O Welt, ich muss dich lassen')
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Kerklid zijn Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
Lied bij de Wet Psalm 6
Lied bij lijdensevangelie Liedboek 587 ‘Licht voor de wereld’ / Gezang 180 ‘Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen’. Melodie oorspronkelijk van Johann Crüger, ook choraal in Johannespassion van J.S. Bach, o.m. ‘O große Lieb, O Lieb ohn alle Maße’.
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
lied van het licht opwekking 672
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Liefde GK 119
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Lofzang van Zacharias Gezang 51
man en vrouw psalm 8
Meer dan Kerst The First Nowell
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
Mijn grote houvast Psalm 89
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
Naar het beloofde land Psalm 136
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126

Pagina's