Nieuw-oude liederen

Titelaflopend sorteren Op de melodie van
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
Naar het beloofde land Psalm 136
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Pinksteren Psalm 87
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Priesterlied Opw. 378
Psalm 120 Psalm 63
Psalm 131 Psalm 131
Psalm 131 Eigentijds Psalm 131
Psalm 2 Psalm 2
Psalm 4 Psalm 4
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Vader, in uw handen Pslam 68
Vader, Zoon en Geest vol Liefde GK 164
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
Welke winst ligt in ons zwoegen? Psalm 86
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Zegenlied Psalm 89
Zeven maal zeventig Psalm 119
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt

Pagina's