Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie van
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Vader, in uw handen Pslam 68
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Zegenlied Psalm 89
Feest van genade Psalm 98 / 118
Psalm 4 Psalm 4
Als een hert dat in woestijnen Psalm 42
Het water uit de tempel Psalm 87
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Psalm 120 Psalm 63
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Ave Messias Psalm 110
Het gebed van Hizkia Psalm 40
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Pinksteren Psalm 87
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Meer dan Kerst The First Nowell
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
God ziet overal Ps 134
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)

Pagina's