Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie vanoplopend sorteren
Bevrijding Psalm 136
Aan de tafel Psalm 136
God met ons Psalm 136
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
Naar het beloofde land Psalm 136
Psalm 131 Psalm 131
Psalm 131 Eigentijds Psalm 131
huwelijk deel 4 psalm 128
huwelijk deel 3 psalm 127
Zeven maal zeventig Psalm 119
Ave Messias Psalm 110
In Jezus' naam zijn wij hier samen Psalm 105
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
God ziet overal Ps 134
lied van het licht opwekking 672
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
Priesterlied Opw. 378
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Diep in mijn hart Nieuwe Liedboek 803: Uit oer is hij getogen (is bijna helemaal de melodie van het koraal in de Joh.passion dat na de kruiziging wordt gezongen: In meines Herzens Grunde)
In droeve, zware dagen Nieuwe liedboek 577 'O wereld, zie uw leven' (J.S. Bach, 'O Welt, ich muss dich lassen')
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)

Pagina's