Nieuw-oude liederen

Titeloplopend sorteren Op de melodie van
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Lofzang van Maria Gezang B - LvdK 66 - NLB157a
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Liefde GK 119
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
lied van het licht opwekking 672
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
Lied bij de Wet Psalm 6
Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
Kerklid zijn Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
In Jezus' naam zijn wij hier samen Psalm 105
In droeve, zware dagen Nieuwe liedboek 577 'O wereld, zie uw leven' (J.S. Bach, 'O Welt, ich muss dich lassen')
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Ik geloof in God de Vader Gezang 293 (LvdK), Lied 913 (LB), Gezang 162 (GKb 2006)
Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26) Psalm 81
huwelijk deel 4 psalm 128
huwelijk deel 3 psalm 127
huwelijk deel 2 psalm 5
huwelijk deel 1 psalm 8
Hoop GK 119
Hoe lang nog zult U mij vergeten? (Psalm 13, op andere melodie) Psalm 43
Het water uit de tempel Psalm 87
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Het gebed van Hizkia Psalm 40
Hemelvaart Kleuterdreun

Pagina's