Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie van
Naar het beloofde land Psalm 136
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
God met ons Psalm 136
Aan de tafel Psalm 136
Als een korrel graan ..... Psalm 136
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Bevrijding Psalm 136
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Lied bij de Wet Psalm 6
lied van het licht opwekking 672
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
Berijming Psalm 56 Psalm 56
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
huwelijk deel 4 psalm 128
huwelijk deel 3 psalm 127
huwelijk deel 2 psalm 5
huwelijk deel 1 psalm 8
man en vrouw psalm 8
Zeven maal zeventig Psalm 119

Pagina's