Nieuw-oude liederen

Titeloplopend sorteren Op de melodie van
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
Heer, Goede Herder van de schapen Psalm 80
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
God ziet overal Ps 134
God met ons Psalm 136
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Geloof GK 119
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
Feest van genade Psalm 98 / 118
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Diep in mijn hart Nieuwe Liedboek 803: Uit oer is hij getogen (is bijna helemaal de melodie van het koraal in de Joh.passion dat na de kruiziging wordt gezongen: In meines Herzens Grunde)
Diep ben ik hiervan overtuigd (drievoudig zuchten in Romeinen 8) Psalm 138
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Dat bent U, mijn God to make you feel my love
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
Bevrijding Psalm 136
Ave Messias Psalm 110
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Als een korrel graan ..... Psalm 136
Als een hert dat in woestijnen Psalm 42
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Aan de tafel Psalm 136
Berijming Psalm 56 Psalm 56

Pagina's