Apostolische geloofsbelijdenis

Melodie: 
Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Auteur van de tekst: 
Kees Kuijper
Tekst: 

Ik geloof in God de Vader,
die de wereld heeft gemaakt,
en de hemel en de aarde,
door zijn trouwe zorg bewaakt.
Ik geloof in Jezus Christus,
die, geboren uit een maagd,
tegelijkertijd Gods Zoon is,
en tot mens zich heeft verlaagd.

Jezus heeft voor ons geleden
door Pilatus, die besloot,
schaamteloos, en zonder reden,
tot zijn kruisiging en dood.
Maar Hij heeft het graf verlaten,
voer omhoog in majesteit,
en troont nu naast God de Vader,
waar Hij vurig voor ons pleit.

Alle levenden en doden
wordt het oordeel aangebracht,
wanneer Jezus weer zal komen,
op de wolken, onverwacht.
Ik geloof de Geest die eeuwig
heilig is, en die mij leidt,
en een Kerk, die ook een bruid is,
algemeen en wereldwijd.

Ik geloof in een gemeenschap
van hen die geheiligd zijn,
in vergeving van de zonden:
Jezus Christus maakt ons rein!
Lichamen zullen verrijzen
uit de graven, wereldwijd,
en wij zullen zalig leven,
tot in alle eeuwigheid.