Mijn grote houvast

Melodie: 
Psalm 89
Auteur van de tekst: 
Klaas van Hoek
Tekst: 

bij Heidelbergse Catechismus Zondag 1, vraag en antwoord 1

Ik heb één groot houvast, in leven en in dood:
ik ben van Jezus, die zijn kostbaar bloed vergoot.
Mijn trouwe Heiland kocht mij vrij van al mijn zonden,
Hij heeft ook uit de macht van satan mij ontbonden.
Ik ben van Christus nu, Hij heeft mij uitverkoren;
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

Hij zorgt nu goed voor mij, bewaart mij trouw en stil.
Mij wordt geen haar gekrenkt, als Vader het niet wil.
Ja, alles doet Hij mij ten goede medewerken.
Daarom geeft Hij mij ook, om mijn geloof te sterken,
zijn Heil’ge Geest, die maakt dat ik Hem graag wil eren,
nu en in eeuwigheid! Gedankt zij God, mijn Here!

Geïnspireerd door “Ik heb slechts één houvast”
van ds. H. van ‘t Veld,
in: Op Toonhoogte (2015), Gezang 195