Lofzang van Maria

Melodie: 
Gezang B - LvdK 66 - NLB157a
Auteur van de tekst: 
Mark de Jager
Bijbelversen: 
Luke 1:46-55 (ESV) Read...
Tekst: 

1. Mijn ziel prijst onze Heer,
mijn hart juicht tot zijn eer,
want God is ook mijn Redder.
Hij zag mijn dienst aan Hem,
toen hoorde ik zijn stem,
en word voortaan geprezen.

2. De Heilige toont macht,
en heeft aan ons gedacht,
zijn trouw zal eeuwig duren.
Zijn arm is sterk, Hij blijft
dezelfde voor altijd;
opnieuw zien wij zijn liefde.

3. Wie zich verheven acht,
wordt door God neergebracht,
de zwakke maakt Hij machtig;
stoot heersers van hun troon,
laat rijken zonder loon,
en zal de armen voeden.

4. God zorgt voor Israël,
Hij is Immanuël,
voor nieuwe generaties.
Het volk van Abraham,
ziet hoe de Here kwam.
Voor eeuwig blijft zijn liefde.