Hoe lang nog zult U mij vergeten? (Psalm 13, op andere melodie)

Melodie: 
Psalm 43
Auteur van de tekst: 
Klaas van Hoek
Bijbelversen: 
Psalms 13:0 (ESV) Read...
Tekst: 

1
Hoe lang nog zult U mij vergeten,
hoe lang nog, HEER, is uw gelaat
voor mij verborgen; kwellen zorgen
mijn ziel en huil ik elke morgen?
Hoe lang nog houdt mijn vijand stand,
houdt hij de overhand?

2
Mijn God, zie mij! HEER, geef toch antwoord!
Verlicht mijn ogen in de nacht.
Laat mij in doodsslaap niet wegzinken.
En laat mijn vijands stem niet klinken,
niet juichen: "Kijk, ik sloeg hem neer.
Die zien we hier nooit weer."

3
HEER, ik vertrouw steeds op uw liefde.
Mijn hart zal juichen om uw trouw,
want U brengt redding en bescherming.
Ja, ik zal prijzen uw ontferming.
'k Zal zingen voor de HEER, want Hij
heeft omgezien naar mij.