Priesterlied

Melodie: 
Opw. 378
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
1 Peter 2:9-10 (ESV) Read...
Tekst: 

1. U wil ik van harte dienen:
heel mijn leven gevend zijn;
Jezus’ volgen, als de Priester
die mij voedt met brood en wijn.

2. Zoals koning Melchisedek
priester was van eeuwigheid,
zo zal ook mijn hele leven
aan Uw dienst zijn toegewijd.

3. Zegenend hief hij de handen,
Abram boog daarvoor het hoofd:
hij geloofde vast en zeker
wat door God hem werd beloofd.

4. Zo wil ik ook priester wezen,
Jezus volgen met de daad:
delend, helend, vol van zegen
voor een hart dat opengaat.

5. Jezus, onze Hogepriester,
Lam voor God, Gods eigen Zoon,
zegen ook mijn dienst en leven
tot ik staan zal voor Uw Troon.

Zoekwoorden: