Ik geloof in God de Vader

Melodie: 
Gezang 293 (LvdK), Lied 913 (LB), Gezang 162 (GKb 2006)
Auteur van de tekst: 
Klaas van Hoek
Tekst: 

1 Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid, macht en kracht;
door zijn woord heeft Hij gesproken,
aard’ en hemel voortgebracht.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God en zoon van de maagd,
door de Geest ontvangen, geboren
om te doen wat God behaagt.

2 Onder Pontius Pilatus
leed en stierf Hij aan het kruis,
werd begraven, daalde de hel af,
ver van Vaders hart en huis.
Op de derde dag verrezen,
ging Hij naar de hemel als Held,
waar Hij, naast zijn Vader gezeten,
eens een eerlijk oordeel velt.

3 Ik geloof in God de Trooster,
Geest, die sterkt en ons geleidt.
Als zijn kerk zijn wij verbonden,
heilig, één en wereldwijd.
Weggedaan zijn al mijn zonden,
opstaan zal ik - o wat een feest!
Eeuwig leven, vrij van wonden:
Eer aan Vader, Zoon en Geest!

Zie ook andere varianten in:
ELB 289 3 verzen over Vader en Zoon mel. LvdK 293
Weerklank 302 13 verzen idem
Weerklank 304 3 verzen over Vader, Zoon en Geest idem
Weerklank 305 3 verzen over Vader, Zoon en Geest mel. LvdK 460
Weerklank 306 4 verzen over Vader, Zoon en Geest mel. LvdK 297