Nieuw-oude liederen

Titel Op de melodie van
Diep ben ik hiervan overtuigd (drievoudig zuchten in Romeinen 8) Psalm 138
Hoe lang nog zult U mij vergeten? (Psalm 13, op andere melodie) Psalm 43
Lofzang van Maria Gezang B - LvdK 66 - NLB157a
Ik geloof in God de Vader Gezang 293 (LvdK), Lied 913 (LB), Gezang 162 (GKb 2006)
Welke winst ligt in ons zwoegen? Psalm 86
In Jezus' naam zijn wij hier samen Psalm 105
Dat bent U, mijn God to make you feel my love
Diep in mijn hart Nieuwe Liedboek 803: Uit oer is hij getogen (is bijna helemaal de melodie van het koraal in de Joh.passion dat na de kruiziging wordt gezongen: In meines Herzens Grunde)
In droeve, zware dagen Nieuwe liedboek 577 'O wereld, zie uw leven' (J.S. Bach, 'O Welt, ich muss dich lassen')
Mijn grote houvast Psalm 89
Priesterlied Opw. 378
Open mijn ogen, Heer Leer mij Uw weg, o Heer (Joh de Heer, 330)
Hemelvaart Kleuterdreun
Geloof GK 119
Hoop GK 119
Liefde GK 119
Psalm 2 Psalm 2
Psalm 131 Psalm 131
Psalm 131 Eigentijds Psalm 131
Vader, Zoon en Geest vol Liefde GK 164
Kerklid zijn Door de nacht van strijd en zorgen LvdK 459 / NLB 801
Kruis, Opstanding, Hemelvaart en Wederkomst In het kruis zal 'k eeuwig roemen, GK lied 91
Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26) Psalm 81
Dankzeggingslied voor na de avondmaalsviering Psalm 103
Lied in de nacht ELB (1999) Gz. 132 / GKb (2006) Gz. 99: "U zij de glorie"
U heeft ons muziek gegeven Lied 801 (Liedboek 2013)
Heer, Goede Herder van de schapen Psalm 80
Wat een machtig vriend is Jezus What a Friend we have in Jesus
Zo wonderbaar en opmerkelijk Förunderligt och märkligt
moederdag vandaag is een nieuwe dag van de cd 'wonderlijk'
De Tien Woorden en het éne Woord Ps 140 / De Tien Geboden
Vader, in uw handen Pslam 68
Apostolische geloofsbelijdenis Gezang 162 gereformeerd kerkboek
Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 392: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Lofzang van Zacharias Gezang 51
Loflied op de Wet What a Friend we have in Jesus
Zegenlied Psalm 89
Feest van genade Psalm 98 / 118
Psalm 4 Psalm 4
Als een hert dat in woestijnen Psalm 42
Het water uit de tempel Psalm 87
Troost, troost Mijn volk O God Die droeg ons voorgeslacht, Liedboek 397
Psalm 120 Psalm 63
in de Heer vind ik al mijn vreugde In the Lord I 'll be ever thankful
Ave Messias Psalm 110
Het gebed van Hizkia Psalm 40
Als duizend lichten stralen gaan Nu tändas tusen juleljus (Zweeds Kerstlied)
Wees stil mijn ziel Opwekking 124 (ik bouw op U)
Vakantiepsalm Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek
Wij aanbidden U, o God Gezang 94 of Gezang 114 uit Gereformeerd Kerk
Pinksteren Psalm 87
wie kijkt naar de hemel.......... Er ruist langs de wolken
Meer dan Kerst The First Nowell
Gebed bij de opening van de Schrift Gz 442 uit Liedboek-1973
God ziet overal Ps 134
Geen liefde gaat verloren Gz 174 uit Liedboek-1973
Pinksterlied bij Exodus 24: 1-11 Ps 66
Gods Almacht en alleenrecht op aanbidding LB, gez. 304 ("God is getrouw, zijn plannen falen niet")
Heer, herinner u de namen Lied 730 (nieuwe Liedboek)
Lied van Mozes (berijmd) uit Deut. 32 GK, gez. 47 (Lofzang van Maria)
Naar het beloofde land Psalm 136
Gods Rijk is gekomen Psalm 136
God met ons Psalm 136
Aan de tafel Psalm 136
Als een korrel graan ..... Psalm 136
Immanuël komt In Bethlehems stal, Evang. Liedb. 103
Er is een keus gemaakt de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
Ja Heer, hier ben ik dan de aarde is vervuld van goedertierenheid, LvdK gezang 223
De tijd van oogsten is nabij Ik kniel aan uwe kribbe neer
Bevrijding Psalm 136
Jesaja 12 Psalm 93, Geneefse melodie
Ik hoorde hoe de heiland zei I heard the voice of Jesus say
Pelgrimslied Liedboek voor de kerken, gezang 126
Lied bij de Wet Psalm 6
lied van het licht opwekking 672
meer dan rijkdom, het levende brood opwekking 544
Berijming Psalm 56 Psalm 56
Het Lied van Mozes Gezang 434 (LvdK)
Lied voor de herders van de kerk Psalm 140
Vijf broden, twee vissen Psalm 140
huwelijk deel 4 psalm 128
huwelijk deel 3 psalm 127
huwelijk deel 2 psalm 5
huwelijk deel 1 psalm 8
man en vrouw psalm 8
Zeven maal zeventig Psalm 119